imatge de capçalera

Olot Fotografia

Pàgina oficial de l'associació Olot Fotografia

Olot Fotografia és una associació cultural sense ànim de lucre que centra els seus interessos al voltant del món de la fotografia. Amb aquest objectiu, l’associació ha organitzat ininterrompudament una sèrie d’activitats com cursos, tallers, seminaris, conferències o sortides. Tot i aquesta varietat d’activitats, l’actuació més visible de l’associació ha estat i és la mostra Olot Fotografia, un festival de caràcter bianual, l’esperit del qual és el de donar a conèixer al gran públic, l’obra de nous fotògrafs amb coses a dir.

Amb el suport de:

Diputació de Girona

...................... ....... ........... .............. ............ ........... ............ ........ ........ ............ ......... ............ .............. ..... . . .. . .. .......... ... . .........

“XI Biennal Olot-Fotografia” Mostra Internacional de Fotografia

Bases

PARTICIPANTS:

La participació és lliure i oberta a tots els fotògrafs que acceptin aquestes
bases.

CALENDARI:

La Biennal tindrà lloc del 2 al 30 d‘AGOST de 2014 La presentació de propostes d’exposició, que es farà mitjançant el formulari adjunt a aquestes bases, es podrà presentar fins el 28 de febrer de 2014.

SELECCIÓ:

L’Organització de la Biennal es farà càrrec de la selecció final dels participants. La seva decisió es comunicarà als fotògrafs seleccionats en el termini màxim d’un mes i serà inapel·lable. La comunicació de l’espai on exposar es comunicarà abans del 30 de maig.

DOCUMENTACIÓ:

El contracte d’inscripció, preinscripció i les bases es troben a la web www.olotfotografia.cat . Cal omplir la preinscripció correctament, un cop omplerta i enviada via correu electrònic a  info@olotfotografia.cat. cal imprimir el següent contracte i fer-lo arribar, signat, com a acceptació de les bases a:

Juntament amb tota la documentació que l’autor cregui necessària per valorar el seu projecte. Tots aquells projectes que no es rebin per correu electrònic i amb el contracte signat, quedaran exclosos de la Biennal. L’Organització no retornarà cap sol·licitud, la qual restarà en propietat d’aquesta.

DRETS DE PARTICIPACIÓ:

Tots els autors seleccionats hauran d’abonar la quantitat de 65€ en concepte de drets de participació.

Als seleccionats se’ls comunicarà on fer  l’ingrés dels drets de participació.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

Un cop abonat l’import donarem per confirmada l’acceptació.

NOTA: el pagament només s’ha de fer un cop lorganització dóna la llista de seleccionats.

En cas que aquests no facin la transferència en el termini de 10 dies, donarem per exclosa la seva sol·licitud, donant pas a un altre candidat. En cas que el seleccionat hagi fet l’ingrés i no compleixi les bases, no se li retornarà l’import.

L’autor ha de confirmar la seva presència en el muntatge de la obra,  via postal o per correu electrònic, abans del 15 de maig. Els muntatges es faran durant la setmana prèvia al dissabte de la inauguració. Cada autor es farà càrrec de muntar la seva exposició a l’espai ofert per l’Organització. Aquesta estudiarà els casos particulars on això no sigui possible i es nomenarà un comissari encarregat del muntatge.

En el cas que l'autor que ha confirmat la seva assistència, per motius sobrevinguts no pugui finalment assistir haurà de comunicar-ho al correu electrònic de l'Associació, fent-se càrrec de les despeses del muntatge

CONSERVACIÓ:

 L’autor també serà el responsable de la presentació de la seva obra, si aquesta no ve amb cap tipus de protecció (vidre, metacrilat,...), l’Organització no es responsabilitza de la seva conservació durant la Biennal. L’autor es fa responsable dels continguts de les imatges que presenti.

L’ Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, no sobre les obres exposades, les quals són responsabilitat de l’autor

ENVIAMENTS:

Els autors que no puguin fer el muntatge de la seva obra i previ acord amb l’Organització, l’hauran d’enviar  a l’adreça següent:

DEVOLUCIÓ:

Cada autor es responsabilitzarà de recollir la seva obra personalment el mateix cap de setmana de la clausura de la Biennal. Si les obres no han estat retirades en el termini de 7 dies a partir del dia de la clausura, les obres passaran a formar part del fons de l’Organització. En casos determinats i previ acord, l’Organització retornarà l’obra a l’autor, sempre que aquesta vingui amb un embalatge adequat, del qual se’n farà càrrec l’autor. Cal deixar anotat al full d’inscripció el lloc concret on s’ha de retornar, en cas contrari l’Organització no es responsabilitza de possibles pèrdues.

 L’Organització no es fa responsable de l’obra un cop entregada al transportista. L’OBRA SERÀ REVISADA PER L’AUTOR EN EL MOMENT DE REBRE-LA DE MANS DEL TRANSPORTISTA.

DRETS D’AUTOR:

L’autor/a declara disposar de tots els drets necessaris per a l’exhibició i publicació de les imatges presentades, en particular del dret a la pròpia imatge de les persones que apareguin a les seves fotografies, i exonera l’Organització de qualsevol reclamació econòmica i de qualsevol altre tipus, per part d’entitats de gestió col·lectiva.

L’autor/a assenyalarà, de les seves obres, la que vol que surti publicada en el catàleg de la Biennal i en el website www.olotfotografia.cat i, eventualment, en d’altres materials promocionals de la mostra (com són els dossiers de premsa, el programa de mà i els cartells que puguin editar-se) i cedeix el corresponent dret de reproducció de l’obra per a les utilitzacions esmentades.

Especialment l’autor exonera l’Organització de qualsevol conflicte que es pogués derivar amb qualsevol de les Associacions de defensa dels drets d’Autor, en especial la V.E.G.A.P., i de qualsevol demanda judicial que es pugui produir, per no disposar l’autor dels drets de les imatges exposades a la Biennal.

IMPREVISTOS:

L’Organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, així com d’efectuar canvis sobre el programa previst per motius de força major.

DONACIÓ D’OBRA:

L’autor que ho desitgi pot fer donació d’una obra al Fons Fotogràfic d’Olot -Fotografia.

PREMI:

La organització seleccionarà un autor i el premiarà amb  una exposició individual l'any següent a la Sala oberta 2

CONTRACTE DEL PROJECTE:

Cada autor haurà de remetre el següent contracte , convenientment omplert i signat a l’adreça:

Olot Fotografia: C/ Miguel de Cervantes, 12 - 17800 OLOT (Girona) - Telèfon: 609 728 418 - Correo-e: info@olotfotografia.cat - Avís legal
Web creada per diderot!