imatge de capçalera

Olot Fotografia

Pàgina oficial de l'associació Olot Fotografia

Olot Fotografia és una associació cultural sense ànim de lucre que centra els seus interessos al voltant del món de la fotografia. Amb aquest objectiu, l’associació ha organitzat ininterrompudament una sèrie d’activitats com cursos, tallers, seminaris, conferències o sortides. Tot i aquesta varietat d’activitats, l’actuació més visible de l’associació ha estat i és la mostra Olot Fotografia, un festival de caràcter bianual, l’esperit del qual és el de donar a conèixer al gran públic, l’obra de nous fotògrafs amb coses a dir.

Amb el suport de:

Diputació de Girona

...................... ....... ........... .............. ............ ........... ............ ........ ........ ............ ......... ............ .............. ..... . . .. . .. .......... ... . .........

BECA OLOT-FOTOGRAFIA DE PAISATGE 2011

Bases

L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i l’Associació Olot-fotografia, amb el suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i de la Diputació de Girona, convoquen la Beca Olot-fotografia de paisatge 2011, amb l'objectiu de promoure i estimular la creació fotogràfica.

1. Característiques de la beca

Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte inèdit de creació fotogràfica (no pot haver estat publicat, exposat, ni premiat en cap altra convocatòria). Es valoraran positivament els projectes que presentin un cert risc formal i conceptual. En aquesta convocatòria, la temàtica del projecte se centra en el paisatge entès com una àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és el resultat de la interacció dinàmica de factors naturals i humans.

2. Dotació de la beca

La Beca està dotada amb 4500 €. L’import de la beca es farà efectiu en dues parts iguals: la primera, en l'acte de proclamació del projecte guanyador i la resta, en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat n'hagi examinat la qualitat.

3. Candidats

Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, sense tenir en compte cap tipus de condicionant (límit d’edat, nacionalitat...), que presentin una proposta de creació d'acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit.

4. Documentació

El projecte s’ha de presentar en format digital enviant-lo a l’adreça becaolotfotografia@gmail.com en un sol document unitari (en format pdf, word, etc.), amb la documentació següent:

  • a. Dades personals: nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.
  • b. Currículum del sol·licitant.
  • c. Breu resum del projecte (màxim 30 línies).
  • d. Projecte desenvolupat en el qual han de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari i cost aproximat de realització.
  • e) Si els aspirants ho creuen convenient, per facilitar la valoració del projecte poden enviar documentació addicional (dossier gràfic i fotogràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...) a la següent adreça: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. Secretaria Beca Olot-fotografia de paisatge 2011. Carrer Sant Esteve, núm. 29. 17800 Olot. Aquest material no serà retornat.

5. Termini de presentació de la documentació

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 11 de novembre de 2011.

6. El jurat

El jurat estarà integrat per: Manel Esclusa (fotògraf), Pere Sala (coordinador tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya) i David Santaeulària (responsable de l’Àrea de Creació Contemporània d’Olot). Un representant de l’Associació Olot-fotografia o un de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot actuarà com a secretari. El jurat podrà demanar informació complementària així com convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme els treballs proposats i suggerir-los l'ampliació o la modificació dels projectes per fer-los més operatius. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament d'altres persones sobre l'interès i l'abast dels projectes. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al llarg del mes de desembre de 2011. El jurat pot declarar el premi desert.

7. Seguiment del treball

Una vegada transcorreguts tres mesos a partir de l'adjudicació de les beques, el jurat, o per delegació el seu secretari, podrà convocar la persona que l'hagi obtingut per tal que presentin un informe de l’estat dels projectes. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i fins i tot aturar el projecte si ho considera oportú.

8. Extinció del dret de beca

El dret de beca s'extingirà en els supòsits següents: a) Si no s'executen continuadament els treballs en els terminis convinguts o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris. b) Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides. L'extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la devolució dels pagaments rebuts.

9. Lliurament del treball

El treball guanyador ha d’estar finalitzat per les dates de la Biennal Olot-Fotografia que s’inaugura a finals de juliol del 2012.

10. Propietat i difusió dels treballs

El treballs guardonats restaran en propietat de l’autor i en podran disposar lliurement per exposar-los i reproduir-los, sempre que faci constar que ha estat premiat amb la Beca Olot-fotografia de paisatge 2011. Així mateix, el treball becat podrà ser exposat en un espai de l’Àrea de Creació Contemporània d’Olot (Espai Zer01 o Sala 15) durant la Biennal Olot-Fotografia 2012 i, si escau, es proposarà la seva itinerància per d’altres àmbits expositius.

11. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Més info: www.olot.org/cultura / www.olotfotografia.cat per a consultes i tramesa d’informació: becaolotfotografia@gmail.com

Olot Fotografia: C/ Miguel de Cervantes, 12 - 17800 OLOT (Girona) - Telèfon: 609 728 418 - Correo-e: info@olotfotografia.cat - Avís legal
Web creada per diderot!