imatge de capçalera

Olot Fotografia

Pàgina oficial de l'associació Olot Fotografia

Olot Fotografia és una associació cultural sense ànim de lucre que centra els seus interessos al voltant del món de la fotografia. Amb aquest objectiu, l’associació ha organitzat ininterrompudament una sèrie d’activitats com cursos, tallers, seminaris, conferències o sortides. Tot i aquesta varietat d’activitats, l’actuació més visible de l’associació ha estat i és la mostra Olot Fotografia, un festival de caràcter bianual, l’esperit del qual és el de donar a conèixer al gran públic, l’obra de nous fotògrafs amb coses a dir.

Amb el suport de:

Diputació de Girona

...................... ....... ........... .............. ............ ........... ............ ........ ........ ............ ......... ............ .............. ..... . . .. . .. .......... ... . .........

Becas Olot Fotografia 2007

ACTA

Reunits a Olot a les 11h del dia 17 de novembre del 2007, en les dependències de l’àrea de creació contemporània, els membres del Jurat de la Beca Olot-Fotografia, format per:

  1. 1.- Mery Cuesta (crítica d’art i comissari d’exposicions)
  2. 2.- Marcel Dalmau (fotògraf)
  3. 3.- Miquel Galmes (president Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)

Actuant com a secretaris: Carles Sitjà, en representació de l’Associació Olot-Fotografia David Santaeulària i Serra, en representació de l’Ajuntament d’Olot.

Pel que fa a la beca, han emès el següent veredicte:

  1. 1-Un cop examinats i debatuts exhaustivament els vint-i-quatre projectes presentats el jurat va fer les següents deliberacions:
  2. 1.A.- Es decideix donar la categoria de finalistes els projectes Reconstruyendo mi casa, de Marta Belmonte, Pishing, branding i segones residències, de Kenneth Russo i Los nuevos papeles del colectivo gay en la sociedad actual de Miquel Miralles.
  3. 1.B.- En opinió del jurat, els tres projectes mereixen una atenció especial però es decideix becar amb els 2.500 euros previstos en la convocatòria a Marta Belmonte per Reconstruyendo mi casa.
  4. 2- El jurat es posa a disposició de l’organització i de l’artista becada per tal de tutelar la bona marxa del projecte. Així mateix es felicita a l’Ajuntament d’Olot i a l’Associació Olot-Fotografia per la tasca de promoció de la creació en aquest àmbit.

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, s’estén la present acta, ratificada pels membres d’aquest Jurat:

Mery Cuesta, Marcel Dalmau i Miquel Galmes.